• en
  •  
  • vi

Nguyễn Tuấn Lương en

Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Tinhvan Group

Chủ tịch Hội Đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân - Tinhvan Solutions

a tuấn lương-aNăm 2015 – Hiện tại: TGĐ Tinhvan Solutions.

Năm 2012: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tinhvan Solutions.

Năm 2010 – Năm 2014: PTGĐ phụ trách Kinh doanh Tinhvan Group, Giám đốc Tinhvan Solutions. Năm 2008: Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ (nay là Tinhvan Solutions). Năm 2005: Trưởng phòng Kinh doanh số 1 (CU1) thuộc Ban kinh doanh. Năm 2001: Gia nhập Tinh Vân. Năm 1997: Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.