• en
  •  
  • vi

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ do Tinh Vân xây dựng

Ngày 17/8/2023, tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm thông tin và ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Qua 25 năm kể từ ngày được thành lập, Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ đã có những bước phát triển lớn cả về quy mô tổ chức và công nghệ. Về chức năng, nhiệm vụ, từ nhiệm vụ ban đầu chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, đến nay, Trung tâm Thông tin đã và đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng từ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong quản lý lĩnh vực CNTT, đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số đến trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng, phát triển các ứng dụng CNTT, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thông tin và truyền thông… trong Bộ và toàn ngành.

Tháng 12/2022, Bộ Nội Vụ đã phê duyệt dự án “Nâng cấp hệ thống Cổng TTĐT Bộ Nội Vụ” với mục tiêu nghiên cứu tổng thể, đầu tư hệ thống trang thiết bị, xây dựng hệ thống phần mềm Cổng Thông tin điện tử nhằm khắc phục các hạn chế của nền tảng công nghệ cũ, nâng cấp thêm các tính năng mới trên nền tảng MS Sharepoint.

Là đơn vị được lựa chọn là nhà thầu triển khai Dự án này, Công ty cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã phối hợp với Chủ đầu tư – Trung tâm thông tin Bộ Nội vụ tích cực triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử mới của Bộ Nội vụ trên nền tảng MS SharePoint.

Cổng TTĐT mới do Tinh Vân xây dựng

Với chức năng là kênh cung cấp thông tin chính thống, tập trung của cơ quan nhà nước trong phạm vi Bộ Nội vụ trên môi trường mạng, Cổng TTĐT Bộ Nội Vụ mới được xây dựng đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Nội vụ đặt ra, các quy định về Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

Trong những năm qua, Công ty Tinh Vân, đơn vị nằm trong TOP 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp Chính phủ số, đã cung cấp, triển khai giải pháp Cổng thông tin điện tử cho các Bộ, ngành (Bộ Công An, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính …), các doanh nghiệp lớn (Vietcombank, BIDV, Viettinbak), cũng như các dịch vụ công cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Cục Tần số Vô tuyến điện … Với việc ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Tinh Vân đã khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử trên các nền tảng khác nhau.