• en
  •  
  • vi

Tích hợp Hệ thống en

Với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, với quan hệ đối tác với các hãng hàng đâu về CNTT trên thế giới, Tinh Vân đem lại cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp về Tích hợp hệ thống:

  • Giải pháp về hệ thống máy chủ - lưu trữ.
  • Giải pháp cơ sở dữ liệu.
  • Giải pháp mạng và truyền thông hợp nhất.
  • Giải pháp và dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin.