• en
  •  
  • vi

Tư vấn Chiến lược CNTT en

Cùng với các giải pháp ứng dụng chuyên sâu, Tinh Vân cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng được một hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp…

Các chuyên gia của Tinh Vân sẽ giúp khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống, từ đó đưa ra các phương án tổng thể xây dựng hệ thống thông tin tối ưu:

  • Tư vấn xây dựng hạ tầng CNTT
  • Tư vấn xây dựng các bài toán ứng dụng
  • Tư vấn xây dựng các giải pháp chuyên dụng…