• en
  •  
  • vi

Tầm nhìn en

"Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng tri thức tính nhân bản, hoạt động toàn cầu, tích cực đóng góp cho đất nước phát huy năng lực sáng tạo của mỗi thành viên"