• en
  •  
  • vi

Hệ thống chất lượng en

Tinh Vân hiện đang vận hành một hệ thống quản trị và chất lượng hàng đầu, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển mạnh hơn hệ thống khách hàng, giảm thiểu các rủ ro trong quá trình sản xuất và triển khai dự án.
 
Chứng chỉ ISO 9001:2015
ISO-9001-2008-(2015)ISO-9001-2008-en-(2015)
 
Ngày 27/7/2015, Tinh Vân đã bảo vệ thành công chứng chỉ ISO 9001:2015 do tổ chức DAS, Vương Quốc Anh cấp.
ISO 9001: 2008 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành ngày 14/11/2008, cung cấp một tập hợp các yêu cầu tiêu chuẩn hóa cho một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và được Tinh Vân bảo vệ lần đầu vào năm 2009
Trước đó, 1/11/2006, Tinh Vân đã được DAS/UKAS trao chứng chỉ ISO 9001:2000.
 

Chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013

ISO-9001-2013-en-(2015)ISO-27001-2013-(2015)
Ngày 27/7/2015, Tinh Vân đã nâng cấp thành công chứng chỉ ISO 27001: 2013
ISO 27001 là tiêu chuẩn đánh giá quản lý chất lượng và hệ thống an toàn an ninh thông tin doanh nghiệp, được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống thông tin BS-7799 của Viện Tiêu chuẩn Anh, quy định cụ thể các yêu cầu giúp thành lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý an ninh thông tin.
Trước đó, ngày 29/9/2010, Tinh Vân đã đạt chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 do DAS/UKAS - Vương quốc Anh cấp.
 
Chứng chỉ CMMI level 3
 
CMMI là chứng chỉ đánh giá về độ thuần thục trong qui trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghệ Phần mềm SEI của Mỹ phát triển, có giá trị trên quy mô toàn cầu. Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp - phát triển (CMMI-DEV) cung cấp một bộ tích hợp toàn diện các hướng dẫn để phát triển sản phẩm và dịch vụ giúp Tinh Vân tối ưu quy trình sản xuất phần mềm.
Ngày 21/12/2010, Tinh Vân chính thức đạt chứng chỉ CMMI level 3.
Ngày 24/10/2013, Tinh Vân bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI level 3
Ngày 19/9/2016, Tinh Vân bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI Level 3, phiên bản 1.3