• en
  •  
  • vi

Nguyễn Huy Cương en

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân - Tinhvan Consulting

a cương-a
  • Năm 2010 - Hiện tại: Thành viên HĐQT Tinhvan Group.
  • Năm 2005 – Hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinhvan Consulting.
  • Năm 1994: Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Wroslaw, Ba Lan.