• en
  •  
  • vi

Phạm Thúc Trương Lương en

Ủy viên HĐQT Tinhvan Group

Phó Tổng Giám đốc điều hành Tinhvan Education

a lương-a

Năm 2016 - Hiện tại: PTGĐ điều hành Tinhvan Education.

Năm 2012 –2015: PTGĐ Tinhvan eBooks.

Năm 2011: Phó Tổng Giám Đốc Tinhvan Group, phụ trách các mảng Sản phẩm, Quan hệ Quốc tế và Quản lý Chất lượng, Trưởng ban kiểm tra Hiệp hội Internet Việt Nam - VIA.

Năm 2007 – Năm 2010: TGĐ Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân - Tinhvan Media.

Năm 2006: TGĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

Năm 2000 - Năm 2006: PGĐ kiêm Trưởng Ban Công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

Tháng 4/1998: Gia nhập Tinh Vân, là tác giả và chỉ đạo phát triển nhiều sản phẩm quan trọng của Tinh Vân như: Libol, Union, Xalo…

Năm 1994: Tốt nghiệp khoa Vật Lý, trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội.