• en
  •  
  • vi

Phạm Thúc Trương Lương en

Ủy viên HĐQT Tinhvan Group

a lương-a
  • Tháng 4/2020: TGĐ Tinhvan Outsourcing
  • Năm 2016 - tháng 2/2020: TGĐ Tinhvan Education.
  • Năm 2012 –2015: PTGĐ Tinhvan eBooks.
  • Năm 2011: Phó Tổng Giám Đốc Tinhvan Group
  • Năm 2007 – Năm 2010: TGĐ Tinhvan Media.
  • Năm 2006: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.
  • Tháng 4/1998: Gia nhập Tinh Vân
  • Năm 1994: Tốt nghiệp khoa Vật Lý, trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội.