• en
  •  
  • vi

Phan Quang Minh en

Giám đốc Truyền thông – Tinhvan Holdings

Phó Tổng Giám đốc - Tinhvan Education

Giám đốc – Tinhvan Holdings chi nhánh Tp.HCM


Năm 2016 - Hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tinhvan Education.

Năm 2012 – Hiện tại: Giám đốc  Tinhvan Holdings chi nhánh Tp.HCM.

Năm 2009 – Hiện tại: Giám đốc Truyền thông Tinhvan Holdings.

Năm 2008 – Năm 2009: Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty CP Công nghệ Tinh Vân.

Năm 2005 – Năm 2006: Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân.

Năm 1997: Gia nhập Tinh Vân.

Năm 1994: Tốt nghiệp Thạc sỹ CNTT chuyên ngành Phần mềm, Đại học Tổng hợp Giao thông Moscow, Liên Bang Nga.