• en
  •  
  • vi

Sản phẩm en

Tinh Vân tự hào là một trong số ít các công ty phần mềm có các sản phẩm đóng gói được sử dụng rộng rãi ở thị trường trong nước, cũng như là doanh nghiệp có số lượng các sản phẩm phần mềm đóng gói và phần mềm giải pháp nhiều nhất ở Việt Nam. Các sản phẩm mang thương hiệu Tinh Vân hiện đang chiếm thị phần cao bao gồm: Thư viện điện tử/ Thư viện số Libol, Quản lý Lưu trữ eFile, Quản lý Nhân sự HiStaff, Cổng thông tin điện tử TViS, Quản lý Công văn, Quản lý Tài sản, Phần mềm Quản lý dự án PC, Hệ thống báo cáo Qũy tín dụng Nhân dân, Giải pháp e-learning...

Các sản phẩm của Tinh Vân đã nhận được rất nhiều các giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam trong nhiều năm liên tục từ 2002 đến 2015 như: Sao Khuê, Cúp vàng CNTT, TOP5 ICT, Giải thưởng CNTT-TT TP. Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,  cũng như  các giải thưởng cao nhất của Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam.

Xem Catalogue Sản phẩm và Dịch vụ của Tinh Vân tại đây