• en
 •  
 • vi

Phần mềm Quản lý giáo dục trực tuyến Union

PHÂN HỆ CHÍNH
 • Nghiệp vụ Sở Giáo dục Đào tạo
 • Nghiệp vụ Phòng Giáo dục Đào tạo
 • Phân hệ Mầm non
 • Phân hệ Tiểu học
 • Phân hệ Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 • Các nghiệp vụ khác
next
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
 • Quản lý tổng thể
  • Hệ thống đáp ứng yêu cầu của bài toán Quản lý giáo dục tổng thể đa dạng theo các mô hình khác nhau của Sở Giáo dục đào tạo cấp tỉnh và các đơn vị cấp dưới;
  • Đảm bảo nghiệp vụ thống nhất trên toàn bộ hệ thống đối với Sở Giáo dục đào tạo và các đơn vị;
  • Đảm bảo sự thông suốt về dữ liệu cũng như các báo cáo, thống kê trên toàn bộ hệ thống, giảm thiểu thời gian thực hiện báo cáo thống kê thủ công cũng như sự sai sót trong quá trình thực hiện;
  • Đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý và phân quyền truy cập trên hệ thống
  • Đảm bảo tính bảo mật, chính xác, khoa học, phù hợp mô hình Quản lý Giáo dục của Việt Nam.
 • Hệ thống hoàn thiện, đảm bảo khả năng tương tác giữa Gia đình và nhà trường
  • Hệ thống đáp ứng được yêu cầu về tương tác giữa Gia đình và nhà trường
  • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đối tượng chính trên hệ thống, bao gồm các tiện ích trên hệ thống cho giáo viên, cho học sinh và cho phụ huynh học sinh.
 • Lập báo cáo
  • Hỗ trợ tạo các biểu mẫu báo cáo mới phù hợp với đặc thù từng đơn vị
  • Dễ dàng tìm kiếm, kiết xuất thông tin (MS Word/MS Excel)
next
DỊCH VỤ KÈM THEO
 • Tư vấn nghiệp vụ và tùy biến Union để phát triển hệ thống Quản lý Giáo dục thông minh theo đặt hàng
 • Cài đặt, đào tạo, chuyển giao hệ thống
 • Chuyển đổi dữ liệu quản lý trên hệ thống (đối với dữ liệu chính và các dữ liệu đủ điều kiện)
 • Bảo trì và nâng cấp hệ thống.