• en
  •  
  • vi

Tinhvan Education ký hợp đồng với Viện Toán học

Vừa qua, Tinhvan Education (TVE) đã ký với Viện Toán học hợp đồng triển khai “Dự án Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Viện Toán học”.

Viện Toán học là đơn vị nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học, hợp tác nghiên cứu khoa học với các Viện khác ở trong nước và quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Việc hợp tác với một cơ quan nghiên cứu chuyên sâu cơ bản về toán học, TVE đã một lần nữa khẳng định uy tín, năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu của mình trong khối Giáo dục.