• en
 •  
 • vi

Giải pháp quản lý lưu trữ và số hóa tư liệu eFile en


Giải pháp quản lý lưu trữ và số hóa tư liệu eFile  là  giải pháp phần mềm nhằm tin học hóa tổng thể hoạt động quản lý lưu trữ của một đơn vị. Đây là phần mềm tích hợp đầu tiên của Việt Nam cho lĩnh vực này. eFile gồm nhiều phân hệ tương ứng với các nhóm nghiệp vụ của một cơ quan thực hiện quản lý lưu trữ.
Tính năng nổi bật
 • Quản lý tài liệu lưu trữ:
  • Hỗ trợ lưu trữ nhiều loại tài liệu khác nhau
  • Tùy biến trường tin, khung nhập tin biên mục tài liệu động
  • Thiết đặt cấp độ mật và phân quyền truy cập tài liệu lưu trữ
  • Quản lý việc thống kê, mượn trả tài liệu… bằng mã vạch
  • Kiểm soát và tự động thông báo các tài liệu đến thời hạn hủy, nộp lưu về trung tâm lưu trữ
  • Xây dựng kho lưu trữ động với hàng triệu tài liệu
  • Quản lý phân quyền linh hoạt tài khoản người dùng theo chức năng
 • Khai thác dữ liệu
  • Truy cập khai thác mọi lúc, mọi nơi qua kết nối Internet
  • Hỗ trợ khai thác trên nhiều loại thiết bị
  • Tùy biến thay đổi ngôn ngữ giao diện
  • Phân quyền truy cập tài liệu lưu trữ của người dùng
  • Giao diện tìm kiếm động
  • Tìm kiếm đơn giản, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm toàn văn
 • Số hóa nhận dạng tài liệu
  • Tự động số hóa, nhận dạng và chuyển tài liệu từ dạng JPG, GIF, TIFF... sang định dạng PDF, Word, Excel...
  • Khả năng số hóa, nhận dạng có độ chính xác hơn 90%
  • Trạm soát lỗi chính tả được thiết lập theo yêu cầu
 • Báo cáo – thống kê
  • Biểu mẫu báo cáo đa dạng đầy đủ cho các nghiệp vụ
  • Thiết lập các báo cáo theo nhu cầu
 • Khả năng tích hợp
  • Tự động liên kết với hệ thống số hóa nhận dạng
  • Tích hợp hệ thống với phần mềm thư viện điện tử Libol, phần mềm quản lý văn bản Foldio...

Phân hệ chính
 • Phân hệ Thu thập
 • Phân hệ Biên mục - Chỉnh lý
 • Phân hệ Lưu thông
 • Phân hệ tra cứu trực tuyến
 • Phân hệ Tài nguyên số hóa
 • Phân hệ Quản lý
 • Phân hệ Danh mục

Khách hàng

Cục văn thư lưu trữ nhà nước; Bộ Ngoại Giao; Tổng cục Thuế; Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí.
Đối tác
eFile
Giải thưởng
Giải thưởng Sao khuê năm 2006, 2012
Giao diện eFile (1)
eFile (2)

Download Brochure