• en
 •  
 • vi

Sơ đồ tổ chức en

Trung tâm Giải pháp Giáo dục - Tinhvan Education (TVE)
 • Phát triển SGK và các bài giảng điện tử
 • Cung cấp các giải pháp công nghệ về giáo dục nhằm tạo thuận lợi cho quá trình dạy và học tại Việt Nam: Libol, Clever
Trung tâm Giải pháp Chính phủ & Tài chính Ngân hàng - Tinhvan Solutions (TVS)
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm cho khách hàng thuộc khối Chính phủ, Tài chính - Ngân hàng.
 • Triển khai các sản phẩm của Tinh Vân như TVIS, eFile,Foldio, Qualita...
 • Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cứng và tích hợp phần cứng của các dịch vụ kèm theo.
Trung tâm Tư vấn chuyển đổi số Tinh Vân (TDX)
 • Tư vấn chuyển đổi số và triển khai hạ tầng, ứng dụng chuyển đổi số cho các khách hàng (chú trọng thị trường doanh nghiệp và giáo dục).
Công ty Cổ phần Tinh Vân Japan
 • Triển khai sản phẩm và dịch vụ của Tinh Vân tại thị trường Nhật Bản
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân - Tinhvan Consulting (TVC)
 • Cung cấp, tư vấn và triển khai Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff.
 • Tư vấn chiến lược, kiến trúc và lộ trình triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp.
 • Tư vấn triển khai các giải pháp Quản trị cho các doanh nghiệp: CRM, ERP,...
 • Tư vấn tái cấu trúc, chuẩn hóa và cải tiến các quá trình sản xuất kinh doanh.
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân - Tinhvan Software (TSO)
 • Gia công, xuất khẩu phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu.
 • Phát triển các công nghệ tiên tiến như Blockchain, Khoa học dữ liệu
 • Cung cấp nguồn nhân lực: Trung tâm phát triển, Cho thuê nhân sự On-site
Chi nhánh Tinh Vân TP. Hồ Chí Minh - Tinhvan HCMC (TVHCM)
 • Triển khai sản phẩm và dịch vụ của Tinh Vân tại thị trường phía Nam.
Các Trung tâm TVS, TVE, TDX được phép kinh doanh tất cả các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân. Giám đốc các Trung tâm được Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền ký Hợp đồng với các đối tác, khách hàng do Trung tâm quản lý và tổ chức triển khai các hợp đồng, dự án dựa trên nguồn lực của Trung tâm cũng như của toàn Công ty. Phó Tổng giám đốc phụ trách Dự án có trách nhiệm điều động nhân sự của Công ty để phối hợp triển khai các hợp đồng do các Trung tâm ký với khách hàng.